IT-Support för konsultbyråer

Kunden

Stretch är ett konsultföretag inom IT och verksamhetsutveckling som förenklar företags processer så att maximalt av resurserna går till affären. Med grym teknik stretchar de sina kunders verksamhet. Marknadens förändringar sätter kundernas kärnverksamhet på prov. Det innebär att invanda mönster måste utmanas och då är Stretch där med marknadens ledande system och morgondagens processtöd.

Bakgrund

Stretch har en ”slimmad” IT-miljö där det mesta sköts i Office 365, Onedrive och Sharepoint, en lösning som de själva jobbar med att sälja in till sina kunder. Stretch hade identifierat följande utmaningar:

  • En intern resurs, vars egentliga anställning är affärssystemskonsult, hade ansvaret att ta hand om IT-support och IT relaterade frågor som nätverk och datorinstallationer
  • Detta innebar att Stretch var personberoende för support och IT-frågor, användarna fick inte alltid hjälp när det behövdes och problem blev liggande
  • Hela infrastrukturen med brandvägg, switch och WiFi var ganska ostabil och upplevdes som ”svajig”

Läs mer nedan om hur Fouredge hjälpte Stretch att frigöra tid och arbeta effektivare

Lösning

Genom att outsourca den interna nätverksinfrastrukturen och hyra den som en driftad tjänst, samt låtit Fouredge ta över support och datoradministration så har Stretch uppnått följande:

  • Frigjort tid för interna resurser som nu kan dedikera sin tid åt debiterbart arbete
  • Lösning på många användares gamla datorproblem som blivit ”liggande” då de saknat tid åt att hjälpa dem
  • Användarna får support så fort behovet uppstår med Fouredges 1 timmes SLA för att påbörja ett ärende. Dessutom får de en smartare remote-styrning och felsökning med hjälp av en smart driftklient
  • En övervakad, säkrare och stabilare nätverksinfrastruktur med support på plats vid behov vilket minimerar risker för nedtid
”Fouredges helpdesk fungerar alldeles utmärkt. Både med svåra ärenden som CryptoLocker men även enklare ärende som t.ex. att installera printer som bara tar ett par minuter innan det är löst. De är otroligt serviceinriktade och deras specialister har visat hög kunskap.”

– Malin Anjou, VD Stretch AB

VILL DU BOKA EN TIMMES FRI KONSULTATION?

RING OSS PÅ

+46 (0)8 518 00 190

ELLER FYLL DINA UPPGIFTER NEDAN

om du hellre vill att vi kontaktar dig!

Referenser