Hållbarhet

”Hållbarhet för oss handlar om ett holistiskt synsätt där ekonomi, miljö och sociala aspekter behandlas som en helhet. Genom att integrera dessa perspektiv i vårt affärstänkande och våra handlingar arbetar vi för att skapa en positiv och hållbar framtid för både oss själva och våra kunder”

SKYDDA
MILJÖN

SKYDDA MÄNNISKOR

FÖR EN SÄKRARE SAMMANKOPPLAD VÄRLD

Fouredges tre fokusområden är att minska energiförbrukningen, skapa en säker och inspirerande arbetsplats för våra medarbetare och bidra till att stödja det uppkopplade samhället. Dessutom finns det en plan för att skapa hållbara effekter i våra kunders verksamheter genom att använda våra tjänster och lösningar.

 

CSR POLICY

Vi på Fouredge erbjuder lösningar för säker IT-drift och infrastruktur. Vi har ett starkt fokus på att tillgodose våra kunders behov genom att erbjuda högkvalitativ service tack vare våra kompetenta medarbetare med stor erfarenhet inom området. Vi eftersträvar att inom vårt huvudområde att utvecklas för att samverka för att skapa en hållbar-och långsiktig utveckling, både för oss själva och våra kunder där vi fokuserar på att konsumera mindre än vad vi förbrukar.  I vår verksamhet tar vi hänsyn till både miljömässiga, ekonomiska och sociala aspekter där vi agerar ansvarsfullt utifrån vad vi kan påverka. Enligt vår certifiering för ISO-14001 innebär det i praktiken att vi använder produkter med låg energiförbrukning, vi återvinner, komposterar och väljer miljövänliga transportsätt. Genom att erbjuda gröna tjänster hjälper vi våra kunder att minska sin miljöpåverkan.  Vi ser det som ett bra sätt att bidra och inspirera till positiv förändring, både för våra kunder och för oss själva.

 

GLOBALA MÅLEN

Vi på Fouredge är strävar efter att uppnå till FN: s globala mål för hållbar utveckling enligt Agenda 2030. Vi riktar ett särskilt fokus på Hållbar energi för alla och: Hållbar konsumtion och produktion. Vi eftersträvar att applicera teknik för förnybar energi för att kunna implementera energieffektiva metoder i vår verksamhet. Vi åtar oss även att främja hållbara konsumtions- och produktionsmönster för att kunna minska avfallet och främja återvinning i hela vår verksamhet. Samtidigt som vi även utvecklar tjänster som hjälper våra kunder att minska sin miljöpåverkan.  På Fouredge tror vi på att genom ett arbete tillsammans mot dessa mål kan göra en skillnad och skapa bättre förutsättningar för framtida generationer. Det yrkar på samverkan, engagemang och handling från såväl regeringar, civilsamhället och oss som företag. Genom små steg i rätt riktning banar vi vägen för IT-branschen att skapa hållbara möjligheter genom att hitta lösningar, tjänster och processer för samhällets omställning. 

HÅLLBAR ENERGI

Vi på Fouredge skapar förutsättningar för en säkrare framtid med 100% förnybar energi i vår verksamhet senast 2030.  För att säkerställa en hållbar framtid tar vi på Fouredge ett helhetsgrepp om energianvändning, minskade koldioxidutsläpp, resursbevarande och produkternas/materialens livslängd i vår verksamhet.

HÅLLBAR KONSUMTION & PRODUKTION

På Fouredge har vi åtagit oss att återvinna mer för att nå noll avfall senast 2030. Syftet är att bevara alla resurser genom ansvarsfull produktion. Genom återbruk, reparation och återvinning av produkter anser vi på Fouredge att detta ska ske utan negativ påverkan på miljön eller människors hälsa.

× Stäng

Kontakta Servicedesk

Ange så utförligt som möjligt vad ditt ärende gäller så återkommer vi snarast!

Hållbarhet

"Hållbarhet för oss handlar om ett holistiskt synsätt där ekonomi, miljö och sociala aspekter behandlas som en helhet. Genom att integrera dessa perspektiv i vårt affärstänkande och våra handlingar arbetar vi för att skapa en positiv och hållbar framtid för både oss själva och våra kunder"

Är ärendet akut? Ring i så fall direkt till vår servicedesk på +46 8 518 00 191

Fouredge blir probono partner! 

Eftersom alla inte har samma möjligheter strävar vi på Fouredge att få vara med och bidra till samhället genom att donera begagnade datorer till studenter genom stiftelsen Läxhjälpen.  

Vi vill att fler barn i samhället ska ha resurser för skolarbete och andra aktiviteter på nätet. Genom att ta hand om äldre datorer och skänker bort dem till familjer med begränsade resurser gör de gör de stor skillnad för både människor och miljö.
Genom att reparera, minska och återvinna datorer och IT-utrustning bidrar vi inte bara till att bevara naturresurser och minska avfallet, utan också 
en positiv inverkan på samhället och Sveriges framtid!

Om Läxhjälpen

Stiftelsen Läxhjälpen är en icke-vinstdrivande stiftelse som bedriver ett strukturerat, riktat och resultatfokuserat läxhjälpsprogram för högstadieelever som riskerar att inte klara grundskolan, så att de når gymnasiebehörighet med självförtroende inför framtiden. 

Var du växer upp och vad dina föräldrar har för utbildningsbakgrund spelar ofta en avgörande roll för vilka som når gymnasiebehörighet i Sverige idag. Läxhjälpens vision är att alla ska växa upp med förutsättningar att klara skolan och forma sin egen framtid.  

Att investera i Stiftelsen Läxhjälpen är att investera i framtiden. Tillsammans gör vi en konkret insats för att fler unga ska uppnå godkända betyg, gå vidare till gymnasiet och skapa sig en trygg framtid.