Iterio skriver outsourcing-avtal med Fouredge

Iterio ville göra en total outsourcing av alla sina IT behov och samla så mycket som möjligt hos en och samma leverantör. Då Iterios konsulter arbetar mycket med CAD och tunga filer ställer det höga krav på en snabb och stabil filaccess. Man önskade även en partner som kunde avlasta interna resurser genom att hjälpa användarna med support.

För att säkerställa att de hittade en leverantör som kunde matcha Iterios kravprofil så använde de sig av en extern upphandlingskonsult från Lapideas som utvärderade  ett flertal IT leverantörer.

Vi på Fouregde är väldigt glada att detta resulterade i samarbete där vi fått äran leverera en helhetslösning för server-, nätverks-, och klientdrift, servicedesk, produktförsörjning samt ett fiber WAN med centraliserad gateway.

Kort om Iterio:

”Vi på Iterio är konsulter inom samhällsplanering och samhällsbyggnad. Vi hjälper kunder med projektledning, projekteringsledning och datasamordning. Våra teknikspecialister jobbar i alla skeenden inom geoteknik, miljö och trafik.”

Vill ni veta mer om Iterio så läs gärna mer om den på deras webbsida: http://www.iterio.se/