IT designad för landskapsarkitekter

Simon Svahn, Sales Manager Fouredge och Åsa Keane, VD för Landskapslaget

Landskapslaget är ett av Sveriges största fristående landskapsarkitektkontor med breda kontaktytor. Med våra olika arkitektkompetenser arbetar vi med allt mellan husen – landskapsarkitektur och stadsbyggande, för utveckling av staden som funktionell och attraktiv livsmiljö. Med 40 års erfarenhet och kontinuitet fortsätter vi att intressera oss för arkitektur och processer för att möta dagens och morgondagens utmaningar.

Fouredge och Landskapslaget har under våren ingått i ett avtal avseende IT-drift. Vi på Fouredge är väldigt glada över att ha fått den stora äran att ta hand om Landskapslagets IT-verksamhet och har därför ställt några frågor till deras VD, Åsa Keane, om deras behov och varför de valde just oss.

Hur viktig är IT-miljön för ert dagliga arbete?

– Som ett modernt arkitektföretag är vi tämligen IT-intensivt, mycket av ritnings- och konstruktionsarbetet sker i avancerade IT-system som alltid måste fungera. En stabil och säker IT-drift är därför ett måste för att vi ska kunna leverera. Förra året kom vi fram till att det var dags att byta IT-leverantör. För att säkerställa att vi hittade en leverantör som kunde matcha vår kravprofil så använde vi oss av en extern upphandlingskonsult från Lapideas som utvärderade ett flertal IT leverantörer, förklarar Åsa Keane

– Fram till nu har vi haft en traditionell lösning med egna servrar i våra lokaler. Fouredge erbjuder oss en outsourcinglösning som innebär serverdrift, nätverkstjänster, användarsupport och försäljning av klienter, säger Åsa Keane

Vilka värden låg till grund att ni valde oss som leverantör?

-De viktigaste urvalskriterierna var enkelhet, kunskap och lyhördhet. Vi har kommit fram till att Fouredge är ett företag som kan leva upp till våra krav och storleksmässigt motsvarar oss. Vi upplever att de är en engagerad och personlig leverantör vilket är värdefullt för oss på Landskapslaget, berättar Åsa Keane.

Om ni är intresserad att veta mer om Landskapsarkitektur och vad Landskapslaget gör så kan ni läsa mer om dem på deras hemsida: www.landskapslaget.se

Upphandlingskonsult

Behöver du hjälp med att se över er IT-verksamhet så kan det vara väldigt bra att ta in extern konsult för att fråga efter rätt typ av lösning samt kunna värdera de inkomna svaren. Det finns många bra konsulter och vi kan varmt rekommendera bland annat Pål Dahlström på Lapideas: pal.dahlstrom@lapideas.se