HÅLLBARHET

”Hållbarhet för oss handlar om ett holistiskt synsätt där ekonomi, miljö och sociala aspekter behandlas som en helhet. Genom att integrera dessa perspektiv i vårt affärstänkande och våra handlingar arbetar vi för att skapa en positiv och hållbar framtid för både oss själva och våra kunder”   

POLICY

Vi på Fouredge erbjuder lösningar för säker IT-drift och infrastruktur. Vi har ett starkt fokus på att tillgodose våra kunders behov genom att erbjuda högkvalitativ service tack vare våra kompetenta medarbetare med stor erfarenhet inom området. Vi eftersträvar att inom vårt huvudområde att utvecklas för att samverka för att skapa en hållbar-och långsiktig utveckling, både för oss själva och våra kunder där vi fokuserar på att konsumera mindre än vad vi förbrukar.  I vår verksamhet tar vi hänsyn till både miljömässiga, ekonomiska och sociala aspekter där vi agerar ansvarsfullt utifrån vad vi kan påverka. Enligt vår certifiering för ISO-14001 innebär det i praktiken att vi använder produkter med låg energiförbrukning, vi återvinner, komposterar och väljer miljövänliga transportsätt. Genom att erbjuda gröna tjänster hjälper vi våra kunder att minska sin miljöpåverkan.  Vi ser det som ett bra sätt att bidra och inspirera till positiv förändring, både för våra kunder och för oss själva. 

KÄRNVÄRDERINGAR

Skydda miljön 
Skydda människor 
 För en säkrare sammankopplad värld 

Fouredges tre fokusområden är att minska energiförbrukningen, skapa en säker och inspirerande arbetsplats för våra medarbetare och bidra till att stödja det uppkopplade samhället. Dessutom finns det en plan för att skapa hållbara effekter i våra kunders verksamheter genom att använda våra tjänster och lösningar.

GLOBALA MÅLEN

Vi på Fouredge är strävar efter att uppnå till FN: s globala mål för hållbar utveckling enligt Agenda 2030. Vi riktar ett särskilt fokus på Hållbar energi för alla och: Hållbar konsumtion och produktion. Vi eftersträvar att applicera teknik för förnybar energi för att kunna implementera energieffektiva metoder i vår verksamhet. Vi åtar oss även att främja hållbara konsumtions- och produktionsmönster för att kunna minska avfallet och främja återvinning i hela vår verksamhet. Samtidigt som vi även utvecklar tjänster som hjälper våra kunder att minska sin miljöpåverkan.  På Fouredge tror vi på att genom ett arbete tillsammans mot dessa mål kan göra en skillnad och skapa bättre förutsättningar för framtida generationer. Det yrkar på samverkan, engagemang och handling från såväl regeringar, civilsamhället och oss som företag. Genom små steg i rätt riktning banar vi vägen för IT-branschen att skapa hållbara möjligheter genom att hitta lösningar, tjänster och processer för samhällets omställning. 

HÅLLBAR ENERGI

Vi på Fouredge skapar förutsättningar för en säkrare framtid med 100% förnybar energi i vår verksamhet senast 2030.  För att säkerställa en hållbar framtid tar vi på Fouredge ett helhetsgrepp om energianvändning, minskade koldioxidutsläpp, resursbevarande och produkternas/materialens livslängd i vår verksamhet.  

HÅLLBAR KONSUMTION & PRODUKTION

På Fouredge har vi åtagit oss att återvinna mer för att nå noll avfall senast 2030. Syftet är att bevara alla resurser genom ansvarsfull produktion. Genom återbruk, reparation och återvinning av produkter anser vi på Fouredge att detta ska ske utan negativ påverkan på miljön eller människors hälsa.