Cyklop väljer Fouredge för outsourcing av deras IT.

Cyklop International är en global leverantör av produkter inom emballage och packning som producerar både maskiner och material. Huvudkontoret ligger i Köln och de har produktutveckling, tillverknings-anläggningar och fabriker i mer än 50 länder, i samtliga fem kontinenter, och fler än 1 200 anställda. De huvudsakliga produkterna, maskiner och förbrukningsmaterial, tillverkas i Cyklops egna anläggningar i bl.a. Tyskland, Sverige, Ryssland, Spanien, Italien, Nederländerna och Brasilien.

Cyklop Aktiebolag som tillhör Cyklop International har valt Fouredge som partner för att hjälpa dem med outsourcing av deras IT-miljö för deras samtliga sju kontor i Norden. Den befintliga miljön skall migreras in på helt ny virtuell miljö i Fouredge datacenter där Fouredge tar hand om allt inom drift, managering, övervakning och backup. Utöver serverdrift kommer Fouredge hjälpa till med drift av fiber WAN, drift av LAN och WiFi samt sköta klientdrift och användarsupport.

”-Vi valde Fouredge som partner av flera skäl, bl.a. upplevde vi att de var mycket lyhörda med vad det var vi egentligen behövde och att vi hade en bra dialog om lösningen. De tog inte bara fram en lösning som passade oss väldigt bra utan även en välplanerad transiteringsplan för hur själva flytten skulle ske. Vi tycker även att de hade bra kunder och fick en väldigt positiv bild förmedlad av deras referenser . Detta tillsammans med att Fouredge ger intryck av att vara ett personligt bolag gjorde att vi kände oss väldigt trygga att lägga vår IT i Fouredges händer.” – Per-Anders Trollsfjord, General Manager Northern Europe

Vi på Fouredge är stolta över att vi fått äran att hjälpa Cyklop med att få en trygg och stabil IT-drift och hoppas på ett långvarigt och lönsamt samarbete för båda parter.

För mer information ring Simon Svahn, Försäljningsansvarig, 08-531 00 518